Jogi Nyilatkozat

A varkolyenci.hu weboldal, a weboldalon található tartalom, valamint a Tulajdonos által kezelt social media felületeken* közzétett teljes szöveges, grafikai és animált tartalom Várkoly Enikő E.V.  (Székhely: 3300 Eger, Nagylaposi út 4. tt 3. Adószám: 55840545-1-30) szellemi tulajdonát képezi. (Továbbiakban: Tulajdonos)

*Facebook oldal:  https://www.facebook.com/varkolyenci.hu/
Instagram oldal: https://www.instagram.com/varkolyenci.hu/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/varkoly-enci-social-media-manager/
Pinterest: https://www.pinterest.cl/varkolyenci/

A varkolyenci.hu, mint weboldal tartalma szerzői jogi műnek minősül, így a varkolyenci.hu weboldalon megjelenő tartalmak, szövegek vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), másolása, módosítása, más módon való felhasználása, nyilvánosságra hozása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos. A varkolyenci.hu weboldal tartalmának, illetve az ezen található blog szekció alatt található bejegyzések terjesztése, publikálása, vagy más weboldalon történő felhasználása kizárólag a Tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása után, a forrás és a szerző megjelölésével lehetséges!

A blogbejegyzések, fotók, tartalmak üzleti célú felhasználása semmilyen módon nem lehetséges. A varkolyenci.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen szerzői jogi oltalom alatt lévő anyagot átvenni előzetes írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Tulajdonos fenntartja minden szellemi alkotásokhoz fűződő jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint – amennyiben rendelkezik ilyennel – az internetes reklámfelületeire is.

Tilos a varkolyenci.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a varkolyenci.hu weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető. A varkolyenci.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Tulajdonos írásos hozzájárulásával lehetséges.

A varkolyenci.hu weboldalt böngésző felhasználó tudomásul veszi, hogy a forrás megjelölése nélküli akár részbeni vagy teljes egészben történő jogellenes felhasználás, a tartalmak tulajdonos engedélye nélküli másolása és más weboldalon történő elhelyezése, a forrás hiányos vagy pontatlan megjelölése, illetve a szerzői alkotásokra nagymértékben hasonló vagy azzal összetéveszthető szövegek esetén a jogellenes használatért a Tulajdonost kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 20.000 Ft, illetve szövegenként napi bruttó 50.000 Ft. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel 500 karakternél, vagy letölthető tartalom esetében 10%-nál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget, tartalmat. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapítását.

A szerzői jogi jogsértés esetén tulajdonos közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

©2021. Várkoly Enci – Social Media & Design | Minden jog fenntartva | www.varkolyenci.hu